ⓘ Andelîb

                                     

ⓘ Andelîb

Andelîb, Osmanlı yazar, sair ve gazeteci.

Asıl adı Mehmed Fâik Esattır. Edirne Kadısı Pasmakçızâde Zühtü Mollanın oğludur. 1873te Istanbulda doğdu. Hususî hocalardan ders aldı. Irtika, Hazîne-i Fünûn ve Mekteb gibi dergilerde siir ve yazıları nesredildi. 1902de Malatyada öldü.

                                     

1. Eserleri

  • Bahar Çiçekleri, 1310 H/1892 Istanbul: Artin Asaduryan Sirket-i Mürettibiye Matbaası, 48
  • Sabah-ı Hayatım, Mehmed Es’ad, 1307 H/1890 Istanbul: Karabet Matbaası, 64 s.,
  • Gülbün, 1312 H/1895 Istanbul: Asır Matbaası, 27 s.
  • Arabların Hikâyât-ı Sâirâneleri, Andelib,1312 H/1895 Istanbul: Artin Asaduryan Sirket-i Mürettibiye Matbaası
                                     
  • Bülbül Luscinia megarhynchos sinekkapangiller Muscicapidae familyasından sesinin güzelliği ve gece ötüsüyle ün kazanmıs olan ötücü bir kus türü. Eski
  • tasra bir serv - i hırâmânun mı var Ağlayup feryâd idersin her nefes ey andelîp Hâr ile hem - sâye olmıs verd - i handanun mı var Yoluna cânum revân itsem