ⓘ Şeyh Zafir

                                     

ⓘ Seyh Zafir

Seyh Zafir veya tam adıyla Muhammed Zafir b. Muhammed Hasan b. Hamza Zafir el-Medeni, Sâzelî tarikatı seyhi.

                                     

1. Hayatı

Trablusgarpın Mısrata kasabasında doğdu. Ilk eğitimini babasından aldıktan sonra Cezayir ve Tunusa gitti. Ardından Medinede iki yıl kaldıktan sonra Sâzelî tarikatı seyhi olan babasına intisap ederek icazet aldı. Babasının ölümünün ardından Sâzelî tarikatı seyhi olarak irsad faaliyetlerine basladı. Nüfuzu giderek arttı. Trablusgarp Valisi Mahmud Nedim Pasa ile dostane iliskiler gelistirdi. Valinin ve kardesi Hamza Zafirin telkinleriyle 1870te Istanbula davet edildi. Osmanlı seçkinlerinin yanı sıra Sehzade Abdülhamidle de tanıstı.

Üç yıl Unkapanında kaldıktan sonra önce Medineye oradan da Mısrataya döndü. Mahmud Nedim Pasanın veya II. Abdülhamidın davetiyle ikinci kez Istanbula geldi. 2 Ekim 1903te ölünceye kadar Istanbulda kaldı.

Besiktastaki Ertuğrul Tekkesi haziresine defnedilmistir. Mezar yerine II. Abdülhamid saray mimarı Raimondo DAroncoya türbe yaptırtmıstır.

                                     

1.1. Hayatı II. Abdülhamidin seyhi olduğu iddiası

II. Abdülhamidın kızı Ayse Sultan hatıratında babasının Hamza Zafir adında bir seyhe intisap ettiğini belirtir. Mutasavvıf Hüseyin Vassaf ise Seyh Zafirin Istanbula ilk geldiği zaman II. Abdülhamidin intisap ettiğini ve seyhi gizlice ziyaret ettiğini söyler. II. Abdülhamid Seyh Zafire çok değer verirmis, bazı dini günlerde Yıldız Sarayına davet etmis veya kendisi bazen cuma selamlıklarında seyhi Ertuğrul Tekkesinde ziyaret etmistir. II. Abdülhamid seyhin aile fertlerini çesitli makamlara getirmis ve Trablusgarptaki ailesinin ihtiyaçları karsılanmıstır.

                                     
  • 1999 Galerie Zafira Paris 2000 Drame Balkanique Elele, Paris 2001 Tem Sanat Galerisi, Istanbul 2001 Galerie Zafira Paris 2002