ⓘ Feride Hanım

                                     

ⓘ Feride Hanım

Feride Hanım, sair.

1837de Kastamonuda doğdu. Kastamonu ulemasından Baharzade Hammami Mehmet Resit Efendinin kızıdır. Ilk eğitimini medrese öğretmeni olan babasından aldı. Arapça ve Farsça öğrendi. Güzel yazıya yani "hat"a merak saldı. Bolulu Izzet Pasanın divan kâtipliğini yapan Ali Raif Efendi ile evlendi. Istanbula tasındılar. Feride Hanım 25 yasında iken esini kaybetti. Istanbuldan Kastamonuya giderek yasamını burada tamamladı. 1903te öldü.

Feride Hanım, Muhammediyeleri ile tanınır.

                                     

1. Siirlerinden örnek

BEYIT

Duhterine böyle ider mi mâderi söyle bana

Görmedim billâh cihanda böyle bir âzâr ana

GAZEL

Ah kim çıkdı elimden koynumun zer saati

Hasretile kalmamısdır gönlümün hiç rahatı

Yâdigar-ı yâr idi doğru gider gamhar idi

Yirmibes yıldan beru itmis idim ünsiyeti

Zer gibi zerd ola ruyi hem ayarı naks ola

Mekr ile biganeler ger eyledise sirkati

Yelkavan ves ruzü seb zevki içün çeksin taab

Soksun akrebler vücudun göre rencü mihneti

Kıldı rekkası felek çerh gibi sergerdan beni

Nice dolaplar ile virdi bana çok zahmeti

Yetdürür zinciri zülfü yâr ile bend olması

Kayd olup derdü game çekmekden ise firkati

Ben Feride ves gamü mihnetle ferdim dehrde

Geçmedi alâmsız biçarenin bir saati

Kocasının ölümü üzerine yazdığı gazel

                                     
  • Kemal Pasa tarafından yaptırıldı. 1902 de Hasan Fehmi Pasa nın karısı Zeynep Feride Hanım tarafından onarıldı. Caminin duvarları kâgir, çatısı ahsaptır.
  • Atacan Arseven - Kemani Sait Ersun Kazançel - Tursucu Yakup Handan Adalı - Feride Hanım Suna Selen - Cavidan Yunus Bülbül - Tursucu Düses Nuri Mümtaz
  • Newlands 24 Aralık - Elisabeth 25 Aralık - Cosima Wagner Dikran Çuhacıyan Feride Hanım Hagop Balyan J. Cleaveland Cady Mübarek el - Sabah 19 Subat - Georg Büchner
  • Ceylanyar Hanım d. 1830 - ö. 27 Aralık 1855, doğum adı Nefiye Berzeg Osmanlı padisahı Abdülmecid ın onbesinci esi. Ceylanyar Hanım 1830 yılında Abhazya nın
  • Emine Nurbanu Hidayet Hanım Leyla Gülefsan Hanım Hasan Bey Eymhaa ile evli Feride Hanım Numan Bey Salih Bey ile evlenen Saide Hanım Arif Bey Çaçba ile
  • Nalandil Hanım y. 1829 - 23 Ekim 1863 Osmanlı Imparatorluğu Sultan ın Abdülmecid nin on dördüncü karısıydi. Nalandil Hanım 1829 da Anapa doğdu. Ubykh
  • Hanım adına yaptırılan tarihi Suadiye Camii vermistir. Turhan ve Mediha Tansel Ilköğretim Okulu, Suadiye Hacı Mustafa Tarman Anadolu Lisesi ve Feride
  • Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü Feride Çetin 2006, 13. Altın Koza Film Festivali, En Iyi Kadın Oyuncu - Feride Çetin 2006, Asya Sineması Film Festivali
  • Hanım esas adı Kezban üçüncü nedime Bayla Hanım dördüncü nedime Saheser Hanım besinci nedime ise Leyla Açba idi. Ablası Prenses Asubican Hanım 1891 - 1955
  • Çok hasarı olan ve ağaçlardan inmeyen Feride ye çevresi bu nedenle Çalıkusu adını takmıstır. Yıllar geçmis Feride büyümüstür. Kendisini okulda ziyaret