ⓘ Ali Efendi (tamburi)

                                     

ⓘ Ali Efendi (tamburi)

Tanburi Ali Efendi 19. yüzyılın en önemli Klasik Türk müziği bestekârlarından, tanbur virtüözü, Tanburi Cemil Beyin öğretmenlerinden.

1836 yılında Midillide doğmustur. "Enisefendizâdeler" olarak tanınan bir ailenin çocuğu olup, babası Hâfız Bekir Efendi’dir. Çocuk yasta kendisi de "hafız" oldu. 18 yasında bir gönül meselesi yüzünden Midilliden ayrılarak, Istanbula geldi. Medrese öğreniminden sonra mûsikîye basladı. Enderûni Lâtif Ağa, Yenikapı Mevlevihânesi seyhi Selahaddin Dede, Kanunî Rıza Efendi ile Sütlüceli Asım Efendi’den dersler aldı. Küçük Osman Beyden öğrendiği tanburda ise kısa sürede ustalastı. Öğrendiklerini kendi kabiliyet ve sanat anlayısının süzgecinden geçirerek klasik tanbur icrâsının büyük ustalarından biri oldu. Sesinin güzelliği ve dinî konulardaki bilgisi ile dikkati çekerek, Sultan Abdülaziz zamanında saraya alındı. 23 yıl sarayda ikinci imam olarak görev yaptı. Bu dönemde, daha delikanlılık çağında olan Tanburi Cemil Bey’i dinledikten sonra "eline bir daha tanbur almayacağını" belirtmisse de, ona eski tarz tanbur icrasını öğretmistir.

1885’de Izmir’e, daha sonra bir süre Manisa’ya, sonra tekrar Izmir’e yerlesti. Hayatının son 17 yılını Izmirde yasadıktan sonra 1902 yılında 66 yasında ölmüstür. Mezarı Karsıyakadadır.

Özellikle Izmir’de bulunduğu yıllarda öğrenci yetistirme ve bir musîkî çevresi olusturma alanında değerli çalısmaları olmustur.

En içli Klasik Türk müziği bestekârlarından biri olarak tanınır. Nota bilmediği için eserlerini oğlu Tanburî Aziz Mahmud Bey notaya almıs, günümüze yüz on eseri gelmistir. Sarkılarında genellikle Hacı Arif Bey’in etkisi olduğu kabul edilir.

Eserleri arasında Sipihr ve Sûz-i Dil makamındaki takımları ön plandadır.

                                     
  • Temcid, Na t, Salat, Durak ve Ilahiler kitabı. Tamburi Mustafa Çavus un otuz altı eseri. Tamburi Ali Efendi Hacı Arif Bey ve Sevki Bey in eserleri. Solfej
  • tanbur sazı ile ustalık derecesine ulasmıstır. Tamburi Ali Efendi nin de öğrencilerindendir. Hatta Ali Efendi nin Tanburi Cemil Bey i dinledikten sonra eline
  • sıra Seyh Hayrullah Efendi Mızıkalı Muhiddin Efendi Zekâî Dedenin talebesi Kadırgalı Hüseyin Fahrettin Efendi Hafız Ali Efendi Kadıköylü Vahit Bey
  • Mesut Cemil Tel d. ? Aralık 1902, Istanbul - ö. 31 Ekim 1963, Istanbul Tamburi Cemil Bey in oğludur. Bir ara Tel soyadını kullanmıssa da, kısa bir süre
  • Cemiyeti ne keman öğrencisi olarak girdi. Sehzade Dr. Ziyaettin Efendi den özel dersler aldı. Tamburi Cemil Bey den ve Bestenigar Ziya Bey den fasıl müziği bilgisi
  • karsılasırız. 1736 yılında Iran sefaret heyetine müzisyen olarak katılan Tamburi Artin Efendi nin seyahatnamesi, Ermeni harfleriyle Türkçe olarak kaleme alınmıstır